Vacature – Voorzitter/Penningmeester Rotterdamse Autisten Soos

Taken:

 • Voorzitten van de bestuursvergaderingen;
 • Contact onderhouden met de coördinerend begeleiders buiten de bestuursvergaderingen om;
 • Organisatie van de stichting in brede zin;
 • Opstellen jaarrekening, en het bijhouden van de ontvangsten en uitgaven van de stichting;
 • Fondsen werven ter bekostiging van de activititeiten van de stichting;

Kennis en ervaring:

 • Opleiding op secretarieel niveau;
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
 • Goed kunnen notuleren;
 • Ordelijk zijn;
 • Goed overweg kunnen met Word;
 • In het bezit zijn van een computer t.b.v. de uitwerking van de notulen.

Gedragscompetenties:

 • Samenwerken;
 • Initiatief;
 • Plannen en organiseren;
 • Flexibel;
 • Zorgvuldig;