Bestuur

In het bestuur van Stichting Rotterdamse Autisten Soos zitten mensen die het werk van de RAS belangrijk vinden en actief willen ondersteunen. Zij zetten zich in, op vrijwillige basis, voor de mensen met autisme en de vrijwilligers die de soos mogelijk maken.

Het stichtingsbestuur probeert voornamelijk ‘voorwaardenscheppend’ bezig te zijn. Ook onderhoudt het bestuur contacten met organisaties die zich op de een of andere manier met autisme bezighouden of de doelstellingen van de stichting ondersteunen.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Barend Hulsebosch, voorzitter
Voorzitter@rassoos.nl

Ira van Montfoort, secretaris
Secretaris@rassoos.nl

Arie Bakker, penningmeester
Penningmeester@rassoos.nl

Anja van Rijswijk, autisme adviseur

Top