Comité van aanbevelingen

De RAS heeft twee zeer gewaarde personen is het comité van aanbevelingen zitten. Hieronder waarom zij kiezen voor de RAS.

Jaap van Zweden, muzikaal directeur Dallas Symphony Orchestra, beschermheer van de Rotterdamse Autisten Soos:
“Toen de Rotterdamse Autisten Soos (RAS) mij vroeg beschermheer te worden, heb ik geen moment geaarzeld deze taak op mij te nemen. Van dichtbij weet ik wat autisme is en wat dat betekent. Niet alleen voor het kind of de jongere zelf, maar ook voor zijn of haar directe omgeving. Ik begrijp dan ook hoe belangrijk het is dat jongeren met autisme elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen. Bij de RAS kunnen jongeren met autisme zelf (met behulp van vrijwilligers) disco’s organiseren, sprekers uitnodigen of uitstapjes regelen. De RAS is voor jongeren met autisme van groot belang, een fantastische mogelijkheid om contact met elkaar en anderen te maken, juist omdat dat vaak heel moeilijk voor ze is. Ik juich de activiteiten van de RAS dan ook van harte toe.”

Prof. Dr. I. A. van Berckelaer-Onnes, emeritus hoogleraar in de orthopedagogische hulpverlening en beschermvrouw van de Rotterdamse Autisten Soos:
“De Rotterdamse Autisten Soos is een fantastisch initiatief. Het biedt mensen met een autismespectrum stoornis de gelegenheid om in een gezellige sfeer andere mensen te ontmoeten en samen verschillende activiteiten te ondernemen. Ik vind het een grote eer om beschermvrouw te mogen zijn en hoop dat we de komende jaren vele nieuwe belangstellenden mogen ontvangen.”