Missie en beleidsplan

Stichting Rotterdamse Autisten Soos heeft een missie! Vanuit deze gedachte is de stichting ingericht.

Missie:
De Rotterdamse Autisten Soos is een ontmoetingsplek voor jongeren en jongvolwassenen met autisme en gemiddelde intelligentie. Genoemde doelgroep wordt in de gelegenheid gesteld om, passend bij hun speciale wijze van functioneren binnen voorspelbare en overzichtelijke kaders gelijkgestemden te ontmoeten, te participeren in activiteiten en zo mogelijk relaties aan te gaan die hen in staat stellen te ontspannen in een voor hen passende omgeving.

Doelstelling
Stichting Rotterdamse Autisten Soos heeft als doel om jongeren en jongvolwassenen met een autisme “conditie” te laten participeren in een voor hen overzichtelijke en aangepaste omgeving. De stichting is ontstaan om deze jongeren en jongvolwassenen, die minder zelfredzaam zijn in het aangaan van sociale en culturele activiteiten en of doorsnee sociale activiteiten te belastend vinden (overprikkeling), te steunen en zo te stimuleren in eigen kring actief te blijven.

Door middel van de activiteiten en de opgedane sociale contacten, is het doel om deze sociale contacten ook buiten de soos te laten plaatsvinden. De stichting is opgericht, omdat de doelgroep niet in staat is om zelfstandig deze activiteiten op te zetten, te organiseren en met elkaar te beleven.

Om de doelstelling te realiseren, organiseert de stichting activiteiten gericht op de jongeren en jongvolwassenen. De basisvoorwaarde voor onze activiteiten is dat ze een veilige omgeving bieden, van waaruit wij de mogelijkheid hebben om de doelgroep te ondersteunen en op een laagdrempelige manier te helpen en te informeren. De informatie speelt in op de issues waarmee ze in het dagelijks leven te maken kunnen krijgen.

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan van de stichting Rotterdamse Autisten Soos:

Beleidsplan RAS 2016

 

 

 

 

 

 

 

Top