Vrienden van de RAS

Kansfonds-groen-1600px

Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving,
zodat niemand buitengesloten raakt. Kansfonds steuntn kansrijke initiatieven
die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.
En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

 

LogoLakelandFoundation

De Lakeland Foundation

De Lakeland Foundation is een particulier fonds,
dat door middel van financiële bijdragen kleinschalige
projecten met een maatschappelijk nut in de regio
Gooi en Omstreken, wil helpen realiseren.

 

RDO Balije van Utrecht

RDO Balije van Utrecht

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht zet zich vanuit
een protestants christelijke visie in voor de volgende doelgroepen en projecten:

* individuele hulpverlening aan personen die door ziekte
en/of handicap in financiële problemen zijn geraakt.
* sociale projecten ten behoeve van gehandicapten, zwerfjongeren,
dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden, etc.
* preventie – projecten die sociale participatie van personen uit
deze doelgroepen bevorderen.

 

Westland Partners

Westland Partners

Binnen Westland Partners Notarissen & Advocaten vindt u een veelheid aan juridische
specialismen bijeengebracht. Kennis van zaken is echter maar één aspect van onze
dienstverlening. Zeker zo belangrijk is dat we ons terdege verdiepen in elke zaak.
Die betrokkenheid is kenmerkend en geeft meerwaarde aan onze specialisaties.
Waar specialisten partners worden.

 

Stichting Elise Mathilde fonds

Stichting Elise Mathilde Fonds geeft steun aan instellingen die een algemeen sociaal,
cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/
verstevigd en waarbij de inzet van vrijwilligers een must is en de aanvrager
zonder winstoogmerk opereert. Stichting Elise Mathilde Fonds geeft ook steun op het vlak
van ontwikkeling en beheer van de natuur. Incidenteel wordt er een bijdrage geleverd
aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen.
Stichting Elise Mathilde Fonds geeft geen giften voor exploitaties.

Top