Steun de Soos!

De RAS is voor iedereen. Om dit laagdrempelig en voordelig te houden vragen wij van de onze bezoekers een kleine bijdrage á €3,50. Voor andere kosten zoals aankleding en projecten, denk hierbij aan een nieuwe bar, schrijven wij fondsen aan en zijn wij afhankelijk van particuliere donateurs.

Maak het verschil!
Als donateur kan je hét verschil maken. Iedere gift, groot of klein, wordt ingezet om bij te dragen aan onze doelstelling. Steunen kan door een donatie over te maken op onderstaand bankrekeningnummer:

Stichting Rotterdamse Autisten Soos
Rekeningnummer: NL71 RABO 0170 7195 53

Uiteraard is het ook mogelijk om je blijvend te verbinden aan de RAS. Dat is makkelijk te regelen via een automatische incasso. Neem contact met ons op voor het machtigingsformulier.

Informatie
Om inzichtelijk te maken waar wij het geld voor inzetten, publiceren we jaarlijks een financieel- en sociaaljaarverslag. In deze verslagen is terug te vinden, hoe donaties ingezet worden voor de soos en welke lopende projecten er zijn. Deze jaarverslagen vindt u hier.

Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met onze penningmeester.

Top