Algemeen

Wat is de RAS?
De Rotterdamse Autisten Soos (kort RAS) is een plek waar je als jongere en (jong)volwassene met autisme jezelf kan zijn en gelijkgestemden ontmoet. Alle bezoekers hebben een gemiddelde intelligentie en de meesten zijn tussen de 16 en 35 jaar oud. Maar uiteraard zijn mensen buiten deze leeftijdscategorie ook van harte welkom. De RAS is gericht op jongeren en (jong)volwassenen uit Rotterdam en omgeving. Elke maand worden er twee Soosavonden én een activiteit voor de BuitenSoos georganiseerd.

Onder begeleiding van onze begeleiders Paul en Renske, de vrijwilligers én stuurgroepleden zorgen we ervoor dat de avonden divers zijn en leuk voor iedereen. Elke soosavond wordt er iets georganiseerd. Dat kan zijn een spelletjesavond, een thema-avond over autisme of een willekeurig ander onderwerp. De soosavonden zijn van te voren bekend en verlopen vaak op bijna dezelfde manier. Ook zie je er veelal dezelfde gezichten.

Begeleiders Christel en Helga nemen de bezoekers mee naar een leuke door henzelf bedachte activiteit. Zo zijn er ondere andere al diverse tripjes georganiseerd naar de dierentuin, de Sterrenwacht in Dordrecht en de bowling in Rotterdam. De activiteiten zijn vrijwel altijd in de omgeving van Rotterdam én bereikbaar met het openbaar vervoer. Hiermee willen we zorgen dat je niet lang hoeft te reizen én dat de activiteit toegankelijk is voor iedereen. De bijdrage van de BuitenSoos wisselt nog wel eens per activiteit, maar proberen we zo laag mogelijk te houden. Zo kan iedereen mee!

Stichting Rotterdamse Autisten Soos
In 1998, is de Rotterdamse Autisten Soos officieel een stichting geworden. Ongeveer een jaar na de oprichting. In het stichtingsbestuur zitten mensen die het werk van de RAS belangrijk vinden en actief willen ondersteunen. Zij zetten zich in, op vrijwillige basis, voor de mensen met autisme en de vrijwilligers die de soos mogelijk maken.

Het stichtingsbestuur probeert voornamelijk ‘voorwaardenscheppend’ bezig te zijn. Ook onderhoudt het bestuur contacten met organisaties die zich op de een of andere manier met autisme bezighouden of de doelstellingen van de stichting ondersteunen. Voor de organisatie en programmering van de activiteiten tijdens de Soosavond en BuitenSoos zijn de vaste begeleiders en een stuurgroep verantwoordelijk. De Stuurgroep bestaat uit een aantal vaste bezoekers van de Soos.

Top