Vacature – Bestuurslid Secretaris

Bestuurslid Secretaris Rotterdamse Autisten Soos
De Rotterdamse Autisten Soos is een stichting die jongeren met autisme een plek wil bieden waar je jezelf kan zijn en gelijkgestemden kan ontmoeten. Onze bezoekers worden door vrijwilligers bijgestaan. Onderstaande missie staat centraal binnen de stichting:

De Rotterdamse Autisten Soos is een ontmoetingsplek voor jongeren en jongvolwassenen met autisme en gemiddelde intelligentie. Genoemde doelgroep wordt in de gelegenheid gesteld om, passend bij hun speciale wijze van functioneren binnen voorspelbare en overzichtelijke kaders gelijkgestemden te ontmoeten, te participeren in activiteiten en zo mogelijk relaties aan te gaan die hen in staat stellen te ontspannen in een voor hen passende omgeving.

Onze huidige secretaris heeft te kennen gegeven te willen stoppen met haar functie binnen de Rotterdamse Autisten Soos en daarom zijn we op zoek naar een secretaris voor ons bestuur.

Taken:
– Opstellen, in samenwerking met de voorzitter, van de agenda van de bestuursvergadering (minimaal 4x per jaar, 2 uur per vergadering);
– Maken en rondsturen van notulen van de bestuursvergaderingen inclusief besluitenlijst;
– Actueel houden van de besluitenlijst;
– Archiveren van alle stukken;
– Nieuwsbrieven versturen (2x per jaar);
– Verjaardag felicitaties versturen naar vrijwilligers;
– Versturen kerstkaarten;
– Kerstpakketten samenstellen en bezorging regelen.

Kennis en ervaring:
– Opleiding op secretarieel niveau;
– Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
– Goed kunnen notuleren;
– Ordelijk zijn;
– Goed overweg kunnen met Word;
– In het bezit zijn van een computer t.b.v. de uitwerking van de notulen.

Gedragscompetenties:
– Samenwerken;
– Initiatief;
– Plannen en organiseren;
– Flexibel;
– Zorgvuldig;
– Humor.

Overige informatie:
De Rotterdamse Autisten Soos is een kleinschalige organisatie. Het (vrijwillige) bestuur bestaat uit:
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Adviseur autisme

Het bestuur wordt bijgestaan door 2 coördinerend begeleiders. Deze begeleiders organiseren met 4 andere vrijwilligers de binnensoosse en buitensoosse activiteiten.
Door de kleinschaligheid van onze stichting worden de activiteiten van de secretaris van huis uit uitgevoerd. De Rotterdamse Autisten Soos heeft geen kantoorlocatie.
De bestuursleden vervullen hun rol onbezoldigd. Het bestuur komt gemiddeld 4 maal per jaar bijeen.

De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per kwartaal. Bestuursvergaderingen vinden op roulatie plaats bij een van de bestuursleden.

Belangstelling?
Heb je belangstelling in deze veelzijdige bestuursfunctie en wil je de Rotterdamse Autisten Soos helpen haar doelen te verwezenlijken? Reageer dan via: voorzitter@rassoos.nl met een cc aan info@rassoos.nl.