Vacature – PR & Communicatie

Public Relations medewerker Rotterdamse Autisten Soos
De Rotterdamse Autisten Soos is een stichting die jongeren met autisme een plek wil bieden waar je jezelf kan zijn en gelijkgestemden kan ontmoeten. Onze bezoekers worden door vrijwilligers bijgestaan. Onderstaande missie staat centraal binnen de stichting:

De Rotterdamse Autisten Soos is een ontmoetingsplek voor jongeren en jongvolwassenen met autisme en gemiddelde intelligentie. Genoemde doelgroep wordt in de gelegenheid gesteld om, passend bij hun speciale wijze van functioneren binnen voorspelbare en overzichtelijke kaders gelijkgestemden te ontmoeten, te participeren in activiteiten en zo mogelijk relaties aan te gaan die hen in staat stellen te ontspannen in een voor hen passende omgeving.

Wij zijn op zoek naar een Public Relations medewerker.

Taken:
– Onderhoud en beheer van de website in brede zin;
– Contactpersoon voor externe leveranciers van digitale communicatiemiddelen;
– Ontwerpen en versturen van een nieuwsbrief die twee keren per jaar verschijnt;
– Het ontwerpen van een informatieve folder voor (potentiële) bezoekers van de RAS, ouders en donateurs;
– Promotie van de Stichting RAS in brede zin;
– Onderhoud van contacten met organisaties die zich richten op autisme.

Kennis, ervaring en competenties:
– Affiniteit met grafische vormgeving;
– Ordelijk zijn;
– Goed overweg kunnen met (onder meer) ontwerpprogramma’s;
– Ervaring in IT/ communicatie;
– In het bezit zijn van een computer.

Gedragscompetenties:
– Samenwerken
– Initiatief
– Plannen en organiseren
– Flexibel
– Zorgvuldig
– Humor

Overige informatie:

De Rotterdamse Autisten Soos is een kleinschalige organisatie. Het (vrijwillige) bestuur bestaat uit:
– Voorzitter
– Secretaris
– Penningmeester
– Adviseur autisme

Het bestuur wordt bijgestaan door 2 coördinerend begeleiders en een PR-medewerker. De coördinerend begeleiders organiseren met 4 andere vrijwilligers de binnensoosse en buitensoosse activiteiten.

Door de kleinschaligheid van onze stichting worden de activiteiten van de PR-medewerker van huis uit uitgevoerd. De Rotterdamse Autisten Soos heeft geen kantoorlocatie. De bestuursleden vervullen hun rol onbezoldigd. Het bestuur komt gemiddeld 3 maal per jaar bijeen De tijdsbesteding is gemiddeld 4 uur per kwartaal. Bestuursvergaderingen vinden op roulatie plaats bij een van de bestuursleden.

Belangstelling?
Heb je belangstelling in deze veelzijdige bestuursfunctie en wil je de Rotterdamse Autisten Soos helpen haar doelen te verwezenlijken? Reageer dan via: voorzitter@rassoos.nl met een cc aan info@rassoos.nl.