Vacature – Coördinerend begeleider

Coördinerend begeleider Rotterdamse Autisten Soos
De Rotterdamse Autisten Soos is een stichting die jongeren met autisme een plek wil bieden waar je jezelf kan zijn en gelijkgestemden kan ontmoeten. Onze bezoekers worden door vrijwilligers bijgestaan. Onderstaande missie staat centraal binnen de stichting:

De Rotterdamse Autisten Soos is een ontmoetingsplek voor jongeren en jongvolwassenen met autisme en gemiddelde intelligentie. Genoemde doelgroep wordt in de gelegenheid gesteld om, passend bij hun speciale wijze van functioneren binnen voorspelbare en overzichtelijke kaders gelijkgestemden te ontmoeten, te participeren in activiteiten en zo mogelijk relaties aan te gaan die hen in staat stellen te ontspannen in een voor hen passende omgeving.

Voor de begeleiding van de soosavonden zijn we op zoek naar een coördinerend vrijwilliger.

Wat houdt de rol van coördinerend begeleider in?
Samen met 4 andere vrijwilligers (waaronder een andere coördinerend begeleider) zal je de zogenoemde ‘’soosavonden’’ begeleiden. Op deze avonden komen alle bezoekers van de RAS bijeen en worden activiteiten ondernomen variërend van het bakken van cupcakes tot avonden waarop gasten spreken over autisme en relaties. Bovendien stel jij tezamen met de andere coördinerend begeleider en de stuurgroep (bezoekers van de RAS) de programmering op van de soosavonden en vergader jij twee keer per jaar met hen. Jij onderhoudt ook contact met de vrijwilligers en bent aanspreekpunt voor het bestuur.

Hoe veel tijd ben je kwijt aan het begeleiden en coördineren?
Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand is er een soosavond. De soosavonden duren van 19.00 uur tot 22.00 uur.
Bovendien zal jij de vergaderingen van het bestuur bijwonen, die twee keer per jaar plaatsvinden.

Competenties:
(Werk)ervaring met autisme;
Samenwerken;
Initiatief;
Plannen en organiseren;
Flexibel;
Zorgvuldig;

Belangstelling?
Heb je belangstelling in deze veelzijdige rol en wil je de Rotterdamse Autisten Soos helpen haar doelen te verwezenlijken? Reageer dan via: info@rassoos.nl.